-polish version


CONTACT

BOISZ SIĘ KRYZYSU NIE STAĆ CIĘ NA GWIAZDĘ !!! - ZAPROŚ SOBOWTÓRA GWIAZDY !!!


Wszystkie zapytania i informacje dotyczace danej oferty prosimy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na poniższe adresy e-mail:elitarny.klubsobowtorow@gmail.com elitarny.klubsobowtorow@tlen.pl elitarny.klubsobowtorow@vp.plPhone for contact+(0)48 694 474 247 and +(0)48 508 955 990
Dołącz do Polskiego Elitarnego Klubu Sobowtórów

Poszukujemy wyłącznie Sobowtórów / osób posiadających własny program artystyczny / estradowy lub mogących się w ciekawy sposób zaprezentować, lub osoby uważające, że mogą zostać Sobowtórem - (rozważymy jednak wszystkie zgłoszenia nadesłane do nas po spełnieniu warunków formalno - prawnych podanych poniżej).

Osoba która przesyła do nas dane podane poniżej pocztą elektroniczną e-mail: musi mieć ukończony 18 rok życia, w przeciwnym wypadku taki e-mail: nie zostanie rozpatrzony i zostanie usuniety.

Przed przesłaniem jakichkolwiek danych lub informacji pocztą elektroniczną, e-mail: prosimy o wcześniejsz szczegółowe zapoznanie się z Polityką prywatności witryny Polskiego Elitarnego Klubu Sobowtórów na naszym portalu Polityka Prywatności oraz Regulaminem witryny Polskiego Elitarnego Klubu Sobowtórów Regulamin Witryny.

Jeżeli jesteś zainteresowany wstąpieniem do klubu wyślij e-maila z następującymi danymi:

- Jestem osobą pełnoletnią / tylko przybliżony wiek, (bez podawania roku i dat urodzenia),

- imię i nazwisko,

- numer telefonu,

- adres e-mail,

- Obowiązkowo treść Oświadczenia (klauzuli) podanej poniżej pod rygorem odrzucenia i nie rozpatrywania zgłoszenia,

- kilka słów o sobie (czy posiadasz program artystyczny?),

- obowiązkowo zdjęcie osoby którą przypominasz (w miarę dobrej jakości),

- skąd dowiedziałeś / łaś się o klubie,

Polski Elitarny Klub Sobowtórów zastrzega sobie prawo do nie rozpatrywania zgłoszeń w przypadku braku zdjęcia i dołączonego Oświadczenia do e-mail: podanego poniżej,

Polski Elitarny Klub Sobowtórów odpowiada tylko na wybrane intersujące zgłoszenia,

W treści e-mail prosimy 0 Obowiązkowe umieszczenie klauzuli (Oświadczenia) o następującej treści:

/Treść Oświadczenia/ - treść oświadczenia prosimy skopiować i wkleić do treści przesyłanego e-mail:


"/ Ja niżej podpisany w treści nadesłanego e-mail: do Polskiego Elitarnego Klubu Sobowtórów wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku w postaci presłanego zdjęcia / zdjęć przez portal internetowy Polskiego Elitarnego Klubu Sobowtórów dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami Ustawy z dn.29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych tekst ujednolicony (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich daych oraz ich poprawienia oraz usuniecia.
Zapoznałem / ałam się z postanowieniami Poliyki prywatności oraz z Regulaminem witryny Polskiego Elitarnego Klubu Sobowtórów i nie wnoszę do niego żadnych zastrzerzeń.
Nadesłane zdjęcie / zdjęcia są moją własnością i posiadam do nich pełne prawa autorskie i nie naruszam praw osób trzecich zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994r.(Dz.U.1994 Nr 24 poz.83 z poź.zm)".
W przesłanej wiadomości e-mail: podane przezemnie danie i informacje są prawdziwe /".


Zgłoszenia prosimy przesyłać na podany adresy poczty elektronicznej e-mail: elitarny.klubsobowtorow@gmail.com

Copyright (c) 2007 - 2012 by Polish Elite Doublers Club / www.polskielitarnyklubsobowtorow.pl/ - www.elitarnyklubsobowtorow.pl/
Illegal backup and propagation of material www.PEDC is forbidden from part
www.sobowtory.pl - www.sobowtory.com - www.sobowtorygwiazd.com /e-mail: elitarny.klubsobowtorow@gmail.com - elitarny.klubsobowtorow@vp.pl


| Index | New | About us | Doublersgallery | Events | Press & Media | Cooperation | Contact | Privacy Statement | Copyright |


Polish Doublers Pamela Anderson | Polish Doublers Rowana Atkinsona "Mr Bean" | Polish Doublers Artur Barcis | Polish Doublers Jems Bond 001
Polish Doublers Michael Jackson | Polish Doublers Napoleona Bonaparte | Polish Doublers Kirk Douglas | Polish Doublers Clovn | Polish Doublers Jolanta Kwasniewska I | Polish Doublers Jolanta Kwasniewska II | Polish Doublers Natalia Kukulska | Polish Doublers Marilyn Monroe I | Polish Doublers Marilyn Monroe II | Polish Doublers Marilyn Monroe III | Polish Doublers Iwona Pavlovič | Polish Doublers Elvis Presley I | Polish Doublers Elvis Presley II
Polish Doublers Elvis Presley III | Polish Doublers Keanu Reeves "Matrix-Neo" | Polish Doublers Jean Reno | Polish Doublers Maryla Rodowicz
Polish Doublers Elizabeth Taylor | Polish Doublers Violetta Villas | Polish Doublers Lecha Walesa | Polish Doublers Steve Wonder | Polish Doublers Artur Zmijewski | Polish Doublers Angelina Joli | Polish Doublers Robert Pattinson | Polish Doublers Paris Hilton | Polish Doublers Vanessa Paradise
Polish Doublers Chuck Norris | Polish Doublers Rod Stewart

www.sobowtorygwiazd.pl | www.polskiesobowtorygwiazd.pl | www.sobowtorex.com | www.sobowtorex.com.pl | www.klubsobowtorex.com.pl | www.lookalike.com.pl

web stats stat24