polish version

PRIVACY STATEMENT POLISH ELITE DOUBLERS CLUB
I-Postanowienia Ogólne:

1) Administrator Sewisu Polskiego Eliarnego Klubu Sobwtórów informuje ,że wszelkie nadesłane dane osobowe i materiały za pośrednictwem poczty e-mail.: tj.: imiona i nazwiska, adresy e-mail, numery tel. kom., oraz wizerunki w postaci fotografii itp. nie będą udostępniane osobom trzecim bez zgody tych osób.

2) Wszelkie nadesłane do nas materiały będą przechowywane w naszych zasobach dla celów rekrutacyjnych.

3) Polski Elitarny Klub Sobowtórów zdaje sobie sprawę ze znaczenia ochrony danych osobowych. Obiecujemy uszanować Państwa prywatność i przetwarzać Państwa dane osobowe w ostrożny sposób za zachowaniem zasad poufności. Dane nie będą przetwarzane dla innych celów niż te określone w niniejszym Oświadczeniu. Przetwarzanie wszystkich danych oraz wizerunków odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o poufności oraz stosownym prawem.

II - Dlaczego Polski Elitarny Klub Sobowtórów przetwarza Państwa dane oraz wizerunek ?

1)Jeżeli zgłosisz się do nas podając swoje dane jak imię i nazwisko , adres e-mail, nr tel.,ewentualnie adres zamieszkania(do czego nie jesteś zobowiązany/a) lub przyślesz nam swoje zdjęcie.Twoje dane przetwarzane są w celu umożliwienia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zapytania związane z Polskim Elitarnym Klubem Sobowtórów.

2)Jeżeli wysyłasz prośbę o informacje dotyczącą sposobu działania Polskiego Elitarnego Klubu Sobowtórów , Twoje dane są przetwarzane w celu umożliwienia obsługi twojego zapytania.

3)Jeżeli chcesz starać się o przyjęcie w poczet członków do Polskiego Elitarnego Klubu Sobowtórów , Twoje dane oraz wizerunek w postaci zdjęcia przetwarzane są w celu oceny, czy twoja osoba spełnia odpowiednie przygotowanie, kwalifikacje i odpowiada do bycia członkiem Polskiego Elitarnego Klubu Sobowtórów.

4)Twoje dane przetwarzane są także w celu umożliwienia kontaktu za pośrednictwem Witryny internetowej Polskiego Elitarnego Klubu Sobowtórów.

III - Jakie dane Polski Elitarny Klub Sobowtórów przetwarza?

1)Jeżeli wysyłasz zgłoszenie e-mail na nasz adres zwrotny lub prośbę o informacje twoje dane,są wyłącznie wymagane do skontaktowania się z Tobą, takie jak imię i nazwisko, kraj, numer telefonu,e-mail, zdjęcie twojego wizerunku oraz treść Twojego zgłoszenia lub zapytania itp.

2)Jeżeli ubiegasz się zostac członkiem Polskiego Elitarnego Klubu Sobowtórów przetwarzamy Twoje dane kontaktowe oraz wszystkie dane osobowe, oraz wizerunek w postaci zdjęcia, które są niezbędne do oceny Twoich możliwości, kwalifikacji i umiejętnoœci.

3)W celach bezpieczeństwa oraz do monitorowania i oceny wykorzystania danych osób nadsyłających do nas zgłoszenia są one przechowywane w taki sposób, że niemożliwe jest odtworzenie danych poszczególnych osób przez osoby do tego nie uprawnione.

4)Jeżeli decydujesz się bezpośrednio skontaktować z Polskim Elitarnym Klubem Sobowtórów za pośrednictwem poczty, adres e-mail, do którego link znajduje się w Witrynie internetowej, dostarczone przez Ciebie informacje przesyłane są bezpośrednio do osoby do tego uprawnionej celu zapewniania odpowiedniej obsługi i udzielenia informacji.

IV - Kto posiada dostęp do Twoich danych i wizerunku ?

1)Do danych zgromadzonych za pośrednictwem Witryny internetowej Polskiego Elitarnego Klubu Sobowtórów dostęp posiadają tylko i wyłącznie osoby do tego uprawnione, żadna inna osoba oraz osoby trzecie nie mają dostępu do nadesłanych danych ani wizerunków.

2)Informacje dostarczane przez Ciebie wykorzystywane są tylko przez PEKS i nie są ujawniane innym Stronom, chyba że jest to niezbędne do celów rekrutacyjnych, lub w późniejszym czasie do umieszczenia twojej osoby na witrynie Polskiego Elitarnego Klubu Sobowtórów.

3)Informacje dostarczane przez Ciebie w przypadku ubiegania się o przyjęcie w poczet członków do Polskiego Elitarnego Klubu Sobowtórów nie są nigdy ujawniane żadnym osobom poza osobami do tego uprawnionymi.

V - Czy Polski Elitarny Klub Sobowtórów przekazuje Twoje dane osobowe innym ?

Za wyjątkiem przypadków określonych powyżej, Twoje dane osobowe nie są dostarczane, ujawniane ani przekazywane żadnym innym Stronom spoza Polskiego Elitarnego Klubu Sobowtórów tylko osobom do tego uprawnionych.

VI - Czy Polski Elitarny Klub Sobowtórów wykorzystuje Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego?

Polski Elitarny Klub Sobowtórow nie wykorzystuje Twoich danych osobowych w celu wysyłania jakiejkolwiek nie zamówionej korespondencji dotyczącej ofert handlowych lub reklam. Polski Elitarny Klub Sobowtórów nie sprzedaje ani nie wymienia Twoich danych.

VII - Gdzie przechowywane są Twoje dane?

Polski Elitarny Klub Sobowtórów przechowuje dane na zabezpieczonym serwerze PEKS.

VIII - Czy Państwa dane są bezpieczne w Polskim Elitarnym Klubie Sobowtórów

Polski Elitarny Klub Sobowtórów podął niezbędne środki techniczne w celu zapewnienia nie udostępniania osobom trzecim, odpowiedniej ochrony Twoich danych przed nieautoryzowanym dostępem i przetwarzaniem.

IX - Jakie są Twoje prawa odnośnie danych?

Nie jesteś zobowiązany do przekazywania Polskiemu Elitarnemu Klubowi Sobowtórów żądanych danych, ale jeżeli nie zgodzisz się na zebranie Twoich danych, PEKS niestety może nie być w stanie obsłużyć lub zrealizować Twojego zapytania. Masz prawo zażądać od PEKS , aby poinformowała Cię o tym, czy i jakie Twoje dane były przetwarzane. Możesz także zażądać korekty, uzupełnienia, zablokowania lub usunięcia wspomnianych danych, w całości lub częściowo, w przypadku gdy są nieprawidłowe, niekompletne lub nieodpowiednie w stosunku do celu przetwarzania. Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych lub celowi takiego przetwarzania. Polski Elitarny Klub Sobowtórów zobowiązuje się terminowo zastosować się do tego typu żądań. W dowolnym czasie możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych. W przypadku gdy chcesz wycofać zadeklarowaną zgodę i zakończyć proces przetwarzania Twoich danych oraz wizerunku przez Polski Elitarny Klub Sobowtórów, wystarczy przesłać list za pośrednictwem poczty e-mail.

X - Z kim można się kontaktować?

Zapytania należy przesyłać na podany adres e-mail:elitarny.klubsobowtorow@gmail.com,elitarny.klubsobowtorow@vp.pl.

XI - Aby zapewnić powyższą zgodność Polski Elitarny Klub Sobowtórów, może okresowo wprowadzać zmiany do niniejszego Oświadczenia o prywatności bez podania przyczyny. XII - Akceptując niniejsze Oświadczenie o prywatności i zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych oraz nadesłanych wizerunków w postaci zdjęcia przez Polski Elitarny Klub Sobowtórów w sposób w nim opisany.

XIII - Określenia - skróty: PEKS - Polski Elitarny Klub Sobowtórów.

XIV - (c)- 2007 - 2012r.

Copyright (c) 2007 - 2012 by Polish Elite Doublers Club / www.polskielitarnyklubsobowtorow.pl/ - www.elitarnyklubsobowtorow.pl/
Illegal backup and propagation of material www.PEDC is forbidden from part
www.sobowtory.pl - www.sobowtory.com - www.sobowtorygwiazd.com /e-mail: elitarny.klubsobowtorow@gmail.com - elitarny.klubsobowtorow@vp.pl


| Index | New | About us | Doublersgallery | Events | Press & Media | Cooperation | Contact | Privacy Statement | Copyright |


Polish Doublers Pamela Anderson | Polish Doublers Rowana Atkinsona "Mr Bean" | Polish Doublers Artur Barcis | Polish Doublers Jems Bond 001
Polish Doublers Michael Jackson | Polish Doublers Napoleona Bonaparte | Polish Doublers Kirk Douglas | Polish Doublers Clovn | Polish Doublers Jolanta Kwasniewska I | Polish Doublers Jolanta Kwasniewska II | Polish Doublers Natalia Kukulska | Polish Doublers Marilyn Monroe I | Polish Doublers Marilyn Monroe II | Polish Doublers Marilyn Monroe III | Polish Doublers Iwona Pavlovič | Polish Doublers Elvis Presley I | Polish Doublers Elvis Presley II
Polish Doublers Elvis Presley III | Polish Doublers Keanu Reeves "Matrix-Neo" | Polish Doublers Jean Reno | Polish Doublers Maryla Rodowicz
Polish Doublers Elizabeth Taylor | Polish Doublers Violetta Villas | Polish Doublers Lecha Walesa | Polish Doublers Steve Wonder | Polish Doublers Artur Zmijewski | Polish Doublers Angelina Joli | Polish Doublers Robert Pattinson | Polish Doublers Paris Hilton | Polish Doublers Vanessa Paradise
Polish Doublers Chuck Norris | Polish Doublers Rod Stewart

www.sobowtorygwiazd.pl | www.polskiesobowtorygwiazd.pl | www.sobowtorex.com | www.sobowtorex.com.pl | www.klubsobowtorex.com.pl | www.lookalike.com.pl

web stats stat24