-english version

COPYRIGHT (C) 2007 - 2014
REGULAMIN WITRYNY POLSKIEGO ELITARNEGO KLUBU SOBOWTÓRÓWOsoby prywatne (internauci) lub podmioty jak firmy itp. odwiedzający masz serwis (witrynę) Polskiego Elitarnego Klubu Sobowtórów są zobowiązani do przestrzegania postanowień i zasad niniejszego regulaminu.
Korzystanie z zasobów serwisu Polskiego Elitarnego Klubu Sobowtórów reguluje niniejszy regulamin - oraz Polityka prywatności znaddująca się na podstronie Polityka Prywatności

§ -PRAWA AUTORSKIE Witryny Polskiego Elitarnego Klubu Sobowtórów.

1 § - Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.nr 24, z dnia 4 lutego 1994 z poz.zm. Dz.U.z 2006r.Nr 90, poz 631, z poź.zm.) zdjęcia, części grafiki, elementy graficzne, teksty oraz materiały znajdujące się i publikowane na w/w stronie internetowej Polskiego Elitarnego Klubu Sobowtórów nie mogą być kopiowane przetwarzane, wykorzystywane i rozpowszechniane do jakichkolwiek publikacji, celów komercyjnych, lub innych, jak również bez możliwości odsprzedaży zdjęć i materiałów osobom trzecim i wykorzystywania ich przez osoby trzecie bez zgody autorów, osób prezentowanych na w/w (witrynie) stronie internetowej bez zgody osób posiadajacych takie uprawnienia.
Zdjęcia i inne materiały publikowane w serwisie są chronione prawem autorskim.

2 § - Większość zamieszczonych i prezentownych zdjęć na witrynie internetowej Polskiego Eliarnego Klubu Sobowtórów jest prywatną własnością członków PEKS.

3 § - Projekt graficzny strony Polskiego Elitarnego Klubu Sobowtórów i logo Polskiego Elitarnego Klubu Sobowtórów został opracowany i przygotowany na potzreby klubu i jest zastrzeżony.

4 § - W przypadku stwierdzenia, że materiały pochodzace ze strony internetowej Polskiego Elitarnego Klubu Sobowtórów zostały w sposób bezprawny skopiowane bądź też przetworzone i rozpowszechnione, a w szczególności materiały zdjęciowe lub pliki. mp3 wykożystane do podstron Sobowtórów, oraz grafiki bez zgody osób uprawnionych do zarządzania witryną, w stusunku do tych osób bedą wyciągniete konsekwencje przewidziane odpowiednimi przepisami prawnymi.

5 § - Próby naruszenia witryny, a w szczególności możliwość dokonania nieautoryzowanej modyfikacji lub próby dokonania zmian na podstronach prezentowanych Sobowtórów lub nieautoryzowanego usunięcia części materiałów z witryny PEKS z serwera przez osoby do tego nie uprawnione będą w stosunku do tych osób wyciągnięte konsekwencje przewidziane odpowiednimi przepisami prawnymi.

§ - NOTA PRAWNA - Witryny Polskiego Elitarnego Klubu Sobowtórów.

1 § - Właścicielem serwisu pod nazwą Polski Elitarny Klub Sobowtórów jest Polski Elitarny Klub Sobowtórów.

2 § - Strona internetowa, która jest utzrymywana pod nazwą Polski Elitarny Klub Sobowtórów jest własnością prywatną członków PEKS

3 § - Niniejsza witryna internetowa ma charakter informacyjny.

4 § - Polski Elitarny Klub Sobowtórów to witryna internetowa mająca na celu zaprezentowanie wizerunków osób, które są członkami klubu i w pewien sposób przypominają znane postacie lub osoby np: przypominają postacie aktorów,sportowców,muzyków,polityków,gwiazd hoolywood,postacie historyczne itp, a nazywanych i określanych jako Sobowtóry.

5 § - Nazwa Polski Elitarny Klub Sobowtórów jest nazwš zastrzeżonš.

6 § - Wizerunki osób prezentowanych jako Sobowtóry na ich podstronach oraz teksty, pod nimi umieszczone na serwisie Polskiego Elitarnego Klubu Sobowtórów są umieszczone za ich pisemną zgodą lub na podstawie zgłoszenia przesłanego pocztą elektroniczną e-mail na adresy poczty elektronicznej klubu, wraz ze stosownym dołączonym (Oświadczeniem), treść oświadczenia jest zamieszczona na podstronie /Kontakt/.

7 § - Na pisemną prośbę Sobowtóra lub po przesłaniu stosownego (Oświadczenia o wystąpieniu z PEKS) o usunieciu z witryny, złożongo przez samego Sobowtóra za posrednictwem poczty elektronicznej na wskazane poniżej adresy e-mail: każda prezentowana osoba jako (Sobowtór) w miarę możliwości administracyjnych PEKS zostanie usunieta z serwisu.

8 § - PEKS dokona wszelkich starań w celu usunięta, wszystkich otrzymanych materiałów prezentujacych wizerunk osoby jako Sobowtóra w postaci zdjęć, i innych nadesłanych materiałów, które zostały wykożystane do publikacji Sobowtóra na danej podstronie w terminie wyznaczony przez PEKS.

9 § - Polski Elitarny Klub Sobowtórów poinformuje osobę usunętą z serwisu na jego prośbę (po uprzednim przesłaniu stosownego Oświadczenia o usunieciu go z witryny) na adres poczty elektronicznej e-mail: wskazany przez Sobowtóra.

10 § - Każdy prezentowany Sobowtór na witrynie Polskiego Elitarnego Klubu Sobowtórów może zostać usunięty bez podania przyczyny.

11 § - Za nielegalnie kopiowane i wykorzystane materiałów ze szkodą osób prezentowanych jako (Sobowtóry) lub osób trzecich prezentowanych na witrynie PEKS serwis nie ponosi odpowiedzialności.

12 § - Za materiały nadesłane przez samych Sobowtórów, a w szczególności zdjęcia lub materiały multimedialne lub pliki muzyczne mp3. nadesłane i wykorzystane do pod stron Sobowtórów serwis nie ponosi odpowiedzialności.

13 § - Materiały Sobowtórów na ich pod stronach są udostępnione tylko za ich upoważnieniem (stosowym oświadczeniem i zgodą) w celu ich prezentacji jako Sobowtóra danej postaci, za co serwis oraz osoby zarządzające i administrujące witryną (serwisem) nie ponoszą odpowiedzialności.

14 § - W przypadku stwierdzenia że Sobowtór prezentowany (znajdujący) się na stronie witrynie PEKS działa ze szkodą na rzecz Polskiego Elitarnego Klubu Sobowtórów lub innych Sobowtórów znajdujacych się na witrynie lub osób trzecich prezentowanych na w/w witrynie może zostać usunięty z serwisu.

15 § - Polski Elitarny Klub Sobowtórów informuje, że nie udostępnia prywatnych numerów telefonów, adresów zamieszkania jeżeli takie posiada i adresów e-mail Sobowtórów bedącymi członkami Polskiego Elitarnego Klubu Sobowtórów lub jakichkolwiek innych danych, zgodnie z przepisami Ustawy z dn.29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

16 § - W przypadku nie prawnego stwierdzenia wykorzystania naszych materiałów z serwisu Polskiego Elitarnego Klubu Sobowtórów prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym fakcie na poniższy adres e-mail:

17 § - W przypadku chęci wykorzystania zdjęć lub materiałów ze strony PEKS do publikacji lub celów komercyjnych lub innych prosimy o zgłoszenie tego zamiaru na poniższy adres e-mail:
elitarny.klubsobowtorow@gmail.com - elitarny.klubsobowtorow@vp.pl

18 § - Administratorem serwisu jest Polski Elitarny Klub Sobowtórów

19 § - Polski Elitarny Klub Sobowtórów zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści i postanowień do niniejszego regulaminu witryny, który może zostać zmieniony bez podania przyczyny 2007-2014r.

20 § - Skróty (PEKS) Polski Elitarny Klub Sobowtórów

21 § - Telefony do kontaktu: 694 474 427 lub 508 955 990.

22 § - Adresy poczty elektronicznej e-mail: elitarny.klubsobowtorow@gmail.com - elitarny.klubsobowtorow@vp.pl


Copyright (c) 2007 - 2014 by Polski Elitarny Klub Sobowtórów /www.polskielitarnyklubsobowtorow.pl - www.elitarnyklubsobowtorow.pl/
Wszelkie prawa zastrzeżone
nielegalne kopiowanie zdjęć i materiałów z serwisu PEKS oraz ich rozpowszechnianie bez zgody jest zabronione - przeczytaj - Regulamin Witryny
www.sobowtory.pl - www.sobowtory.com - www.sobowtorygwiazd.com /e-mail: elitarny.klubsobowtorow@gmail.com - elitarny.klubsobowtorow@vp.pl


Index | News | O nas | Lista Sobowtórów | Imprezy | Prasa & Media | Współpraca | Kontakt | Regulamin Witryny | Polityka Prywatności | Nota Prawna


Polski Sobowtór Pameli Anderson | Polski Sobowtór Rowana Atkinsona Jaś Fasola | Polski Sobowtór Artura Barcisia | Polski Sobowtór Jemsa Bonda 001 Polski Sobowtór Napoleona Bonaparte | Polski Sobowtór Michaela Jacksona | Polski Sobowtór Kirka Douglasa | Polski Sobowtór Jolanty Kwaśniewskiej I Polski Sobowtór Jolanty Kwaśniewskiej II | Polski Sobowtór Natalii Kukulskiej | Polski Sobowtór Marilyn Monroe I | Polski Sobowtór Marilyn Monroe II
Polski Sobowtór Marilyn Monroe III | Polski Sobowtór Chucka Norrisa | Polski Sobowtór Iwony Pavlovič | Polski Sobowtór Elvisa Presleya I
Polski Sobowtór Elvisa Presleya II | Polski Sobowtór Elvisa Presleya III | Polski Sobowtór Keanu Reevesa Matrix-Neo | Polski Sobowtór Jeana Reno
Polski Sobowtór Maryli Rodowicz | Polski Sobowtór Elizabeth Taylor | Polski Sobowtór Violetty Villas | Polski Sobowtór Lecha Wałęsy | Polski Sobowtór Angeliny Joli | Polski Sobowtór Artura Żmijewskiego | Polski Sobowtór Steve Wondera | Polski Sobowtór Roberta Pattinsona | Polski Sobowtór Paris Hilton
Polski Sobowtór Vanessy Paradise | Polski Sobowtór Roda Stewarta


www.sobowtorygwiazd.pl | www.polskiesobowtorygwiazd.pl | www.sobowtorex.com | www.sobowtorex.com.pl | www.klubsobowtorex.com.pl | www.lookalike.com.pl

web stats stat24